Ordo Mamalia dan Contohnya


Para ilmuwan mengklasifikasikan hewan kepada dua kelompok besar, yaitu hewan bertulang belakang dan hewan tanpa tulang belakang. Mamalia merupakan hewan yang berotak besar dan sadar akan lingkungannya, berdarah panas dan berkulit kedap air yang pada umumnya berbulu. Kata mamalia berasal dari kata latin mamma “mamalia” yang artinya payudara”, yaitu organ kelenjar yang menghasilkan air susu.

Mamalia adalah hewan pendatang baru di lingkungan populasi hewan di bumi ini. Nenek moyangnya adalah  kotilosaurus, yaitu kelompok reptilia yang hidup pada periode karbon sekitar 300 juta tahun yang lalu. Kotilosaurus adalah hewan lamban dan aneh, yang melata dengan perut dan kaki-kakinya melebar ke samping. Kebanyakan hidup dalam air atau di sekitar air tapi bertelur di dalam daratan.

Berdasarkan klasifikasinya, terdapat mamalia 22 bangsa binatang menyusui yang masih hidup dalam kelas mamalia. Monotremata, yang termasuk dalam bangsa yang pertama, mirip reptilia dan hanya berhubungan jauh dengan mamalia lainnya. Yang termasuk dalam 4 bangsa lainnya adalah hewan-hewan berkantung atau marsupialia. Ke-17 bangsa lainnya adalah mamalia berplasenta atau plasentalia. Bangsa-bangsa tersebut dapat dilihat dibawah ini :
 • Monotremata : contoh tikus berkantung
 • Marsupikarnivora : contoh landak loreng
 • Pausituberkulata : contoh wirok oposum
 • Diprotodensia : contoh koala
 • Insektivora : contoh tenrek, tikus tanah emas
 • Dermopteran: contoh kolugo/lemur terbang
 • Siroptera : contoh kelelawar
 • Edentata : contoh landak
 • Folidota : contoh pangolin/landak sisik
 • Primata : contoh galago, tarsier, monyet, kera besar, manusia
 • Rodensia : contoh berang-berang gunung, tupai. Tikus kecil
 • Lagomorfa : contoh marmot, terwelu
 • Mistiseta : contoh ikan paus
 • Odontoseta : contoh lumba-lumba
 • Karnivora : contoh anjing, serigala,dll
 • Tubulidentata : contoh aardvark
 • Proboskidea : contoh gajah
 • Hirakoidea : contoh hiraks
 • Sirenia : contoh duyung (sapi laut)
 • Perisodaktila : contoh kuda, zebra, tapir, badak
 • Artiodaktilia : contoh babi, unta

Posted by Wasiwa
Wasiwa Updated at: April 08, 2015

0 komentar:

Post a Comment